Editing the audiobook Hilma

This is an audiobook where I did the mastering/final editing. The book is read by Ingegerd Johansson, in swedish.

Download Hilma for free (40 MP3’s compressed in a 304 MB ZIP file)

“I ett bohuslänskt kustsamhälle bor det unga paret Hilma och Oskar strax intill hans föräldrar och syskon. Gunhild, Oskars yngsta syster, vill bryta upp och söka sig nya vägar. Hilma blir hennes förtrogna.
Medan Oskar – trots kriget – ägnar sig åt fraktfat till Norge skurar Hilma mattor, hyr ut till sommargäster, fiskar makrill, bär vatten och samlar vrakved. Minsprängningar till havs och varuransoneringen sätter sin prägel på vardagen. Samtidigt som hon strävar för att sköta hem och familj är hon hela tiden upptagen av att försöka förstå den ofta svår tolkade omgivningen. Långsamt börjar hon urskilja dolda mönster och hemligheter av olika slag…
Havet, horisonten, saltet och vindarna är hela tiden närvarande i denna skildring där vardagslivets omsorger kontrasteras mot mycket dramatiska händelser både i familjen och i omvärlden.”

Ingegerd’s website

Ingegerd’s publisher’s site where you can buy the book

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *