Angående din ansökan till anställning som Systemutvecklare

Jag fick ett mail med informationen: “Härmed meddelas att anställningen som Systemutvecklare, PAR 2019/1662 har tillsatts med Daniel Ruhe. Beslutet har anslagits på universitetets anslagstavla 2020-01-09.”

Jag fick inget samtal, inget intervju för jobbet som jag skött i 3,5 år, har goda rekommendationer för och är väl kvalificerad.